Sheraton Nha Trang Hotel & Spa

4.5 (201 reviews)

26-28 Tran Phu Street, Nha Trang City, Vietnam   •  Weather:    •   Local Time:     •  Phone: (84)(58) 388 0000   •  Hotel Reservations: 12065111

4.5

Forecast

y quyền bởi
hiện hành
27 °C
81 °F
Partly cloudy
23 thứ bảy
29 °
/
26 °C

84 °
/
79 °F
Thundershowers
24 chủ nhật
30 °
/
26 °C

86 °
/
79 °F
Thundershowers
25 thứ hai
29 °
/
26 °C

84 °
/
79 °F
Thundershowers
26 thứ ba
30 °
/
26 °C

86 °
/
79 °F
Chance of thundershowers
27 Thứ tư
31 °
/
25 °C

88 °
/
77 °F
Chance of thundershowers