Sheraton Nha Trang Hotel & Spa

4.5 

26-28 Tran Phu Street, Nha Trang City, Vietnam   •  Weather:   

Local Time Phone (84)(258) 388 0000 Hotel Reservations 12065111

4.5

Forecast

y quyền bởi
hiện hành
27 °C
81 °F
Light rain showers
24 chủ nhật
31 °
/
26 °C

88 °
/
79 °F
Cloudy with sunny breaks
25 thứ hai
31 °
/
26 °C

88 °
/
79 °F
Cloudy
26 thứ ba
30 °
/
26 °C

86 °
/
79 °F
Mainly cloudy
27 Thứ tư
30 °
/
26 °C

86 °
/
79 °F
Chance of thundershowers
28 Thứ năm
31 °
/
26 °C

88 °
/
79 °F
Sunny with cloudy periods