Sheraton Nha Trang Hotel & Spa

4.5 (205 reviews)

26-28 Tran Phu Street, Nha Trang City, Vietnam   •  Weather:    •   Local Time:     •  Phone: (84)(258) 388 0000   •  Hotel Reservations: 12065111

4.5

Forecast

y quyền bởi
hiện hành
29 °C
84 °F
Partly cloudy
20 thứ hai
28 °
/
25 °C

82 °
/
77 °F
Thundershowers
21 thứ ba
28 °
/
25 °C

82 °
/
77 °F
Thundershowers
22 Thứ tư
29 °
/
24 °C

84 °
/
75 °F
Chance of thundershowers
23 Thứ năm
28 °
/
25 °C

82 °
/
77 °F
Chance of thundershowers
24 Thứ sáu
27 °
/
24 °C

81 °
/
75 °F
Thundershowers